Tiltak i forbindelse med oppstart av partier høsten 2020

På grunn av situasjonen relatert til Covid-19 er Bryne turnlag nødt til å gjøre noen praktiske endringer for å kunne overholde smittevernregler under treningene.

Hovedregelen for barneidrett er at det kun skal være 20 barn per parti. Da kan 1-metersregelen fravikes. Dette er ikke praktisk mulig å gjennomføre med foresatte i gymsalen og innebærer at vi dessverre ikke kan starte opp Gymlek med foreldre før situasjonen/regler endres.

FOR ALLE ANDRE PARTIER GJELDER FØLGENDE:

  • Styret kommer til å være representert på hver trening de første ukene for å bidra til å overholde smittevern og være tilgjengelig for spørsmål
  • For å delta på treninger i regi av Bryne turn, må utøver være aktivt medlem og registrert som påmeldt på aktuelt parti. Dette for at vi skal kunne spore treningsdeltakere ved en eventuell smittesituasjon
  • Maks antall deltakere er 20. Vi innfører ventelister på alle partier
  • Oppmøte presis når partiet begynner, det er ikke tillatt å vente i gangen utenfor gymsalen
  • Ingen foresatte eller andre som ikke er utøvere kan være med inn i gymsalen eller oppholde seg i gangen utenfor. Utøvere som bringes til trening av foresatte må leveres ved foten av trappen
  • Vær nøye med håndhygiene før og etter trening. Det vil være desinfeksjonsmiddel tilgjengelig i gymsalen
  • Ikke møt på trening dersom du har symptomer på luftveisplager eller ikke føler deg helt frisk. Har du ikke vært på skolen, skal du heller ikke komme på trening
  • Utøvere må bidra til desinfisering av utstyr etter endt treningsøkt