Innlogging nye og eksisterende medlemmer

Hvis du ikke allerede er medlem i Bryne Turnlag, må du først registrere deg som medlem før du kan melde deg på parti.

NB! Vi innfører nytt registrerings- og påmeldingssystem. Ved registrering av en bruker som allerede er medlem i Bryne Turnlag, se linken "info om nytt medlemssystem", under:

Påmeldingen skjer via vårt elektroniske medlemssystem. Det er viktig at alle som deltar på treningene til Bryne Turnlag er medlemmer i klubben, med tanke på klubbdrift, forsikring og ansvar.

Todelt kontingent

Norges Gymnastikk- og turnforbund har innført en todelt kontingent for alle medlemsklubber:

1. Årlig medlemskontingent på 100,-. Denne gjelder alle medlemmer og er per kalenderår. Betaling skjer ved første gangs påmelding og deretter sendes faktura per e-post i januar/februar de påfølgende år frem til utmelding.

2. Treningsavgift som varierer fra parti til parti og gjelder per semester. Det betales med kort på nettet, alternativt sendes faktura på epost. Dette er satsene som gjelder:

  • Gymlek m/foreldre: kr 350,- per semester
  • Øvrige barnepartier inntil 18 år: kr 500,- per semester
  • Herrepartier: kr 750,- per semester

Betalings- og påmeldingsinformasjon

Treningsavgift betales med kort ved påmelding til de ulike partiene. Påmelding til partiene må gjøres hvert semester. Påmeldingen til partiene er bindende og gjelder for ett semester. Treningsavgiften refunderes ikke.

Forsikring

Alle som har betalt treningsavgift er forsikret. Se informasjon fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund ad forsikring.