Treningstider og registrering

Oppstart våren 2021 er i uke 2. Alle treningene foregår i gymsalen til Bryne Ungdomsskule. Inngang ved svømmehallen. Vi har ikke treninger i skoleferiene, og vi anbefaler alle å følge med på facebook-siden vår i tilfelle endringer.

VIKTIG ANG. COVID-19 OG TRENINGER FREMOVER:

Alle må være påmeldt parti for å kunne møte på trening. Påmelding til partiene skjer både høst- og vårsemesteret.

NB! Vi innfører nytt registrerings- og påmeldingssystem. Hjelp finnes under "mer informasjon":

Hjelp oss å innrede Jærens råeste turnhall! • Våren 2018 ble det besluttet, som et samarbeidsprosjekt mellom Klepp og Time kommune, å bygge ny turnhall i tilknytning til den nye ungdomsskolen i Vardheia, og denne skal stå klar til skolestart i august 2021.

  Bryne Turnlag går inn med 4 millioner kroner til utstyr i den nye hallen. Vi har allerede en del av disse pengene, men vi trenger mer for å komme helt i mål for å kunne installere det utstyret vi ønsker.

  Alle som gir minimum 200 kroner vil få et valgfritt navn publisert på veggen i den nye hallen!

Aktuelt

 • Årsmøte

  Bryne turnlag kaller med dette inn til årsmøte tirsdag 6/4/21 kl. 20:00 på Bryne Kro & Hotell. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Saksliste og vedlegg blir gjort tilgjengelig her på nettsidene senest 7 dager før møtet.

  Saksliste
  Årsmelding 2020

 • Viktig angående parkering v/ svømmehallen

  Det er IKKE lov å parkere utenfor svømmehallinngangen på ettermiddag- og kveldstid.

  Vi har fått en påminnelse fra rektor om at det står skilt om at det er parkering forbudt, men at trenere, deltakere og foreldre likevel parkerer der. Plassen må vere tom av hensyn til sikkerheten. Brannbil og sykebil må kunne komme opp og snu dersom det skjer noe.

 • Følg oss på facebook

  Følg oss på vår facebook-side for å holde deg oppdatert på hva som skjer i Bryne Turnlag

Om partiene

Hva er forskjellen på gymlek, frittstående, trampett og tumbling?
Er du i tvil kan du alltid prøve en trening eller to før du registrerer deg.

 • Gymlek

  Fra gymogturn.no: "Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet “Gymlek” kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter."

  Gymlek med foreldre betyr at foreldrene er med og turner/leker.
 • Frittstående

  Frittstående dreier seg om turn kun ved hjelp av kroppen. Her læres blant annet de klassiske turnelementene som å stå på hodet/hender, rulle, slå hjul, stift, araber, flikk-flakk, osv.


 • Trampett og tumbling

  Trampett og tumbling dreier seg om å utføre forskjellige akrobatiske elementer ved hjelp av en trampett (liten skrå trampoline) eller på en tumblingbane. En tumblingbane har mindre sprett enn en trampett, men mer sprett enn en frittståendebane.

Om Bryne Turnlag

Bryne Turnlag ble stiftet i 1907 og har i dag aktiviteter for de fleste aldersgrupper.

 • Styret

  Frode Håland (leder)
  Bjarte Heigre (nestleder og medlemsreg.)
  Beth Tjelta (sekretær)
  Odd Gaute Undheim (kasserer)
  Karl Erik Tengesdal (trenerkontakt)
  Jørn Hafver (web)
  Anja Jørgensen
  Kristine Mathisen
  Lauritz A. Heskje (vara)

 • Politiattester

  Bryne Turnlag følger de til enhver tid gjeldende rutiner for innhenting og håndtering av politiattester som foreslått av Norges idrettsforbund. Se nærmere Norges idrettsforbunds hjemmeside under link www.idrett.no/politiattest. Ansvarlig for innhenting og håndtering av politiattester er Karl Erik Tengesdal (kar.tenge@gmail.com).

 • Vedtekter

  Lov for Bryne Turnlag, vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 finnes her.

Kontakt oss

bryneturn@bryneturn.no

Eller send oss en melding på facebook